Connie Daugaard Christensen

Connie Daugaard Christensen

 • Uddannet Cand. Psych., autoriseret, specialist i psykoterapi, medlem af Dansk Psykologforening og medejer af klinikken Daugaard Kruse.
 • Stor interesse i personlighedsspykologi.
 • Beskæftiger sig med rådgivning og psykologiske undersøgelser af borgere.

Jeg har 30 års erfaring som psykolog og arbejder med stort engagement og indlevelse, hvor jeg bestræber mig på at møde både børn, unge og voksne med respekt, et åbent sind og lydhørhed. Omdrejningspunktet i mødet er en anerkendende tilgang med stor respekt for det enkelte unikke menneske.

Jeg har arbejdet med terapi, udredning og supervision siden 1989 og har erfaring indenfor både stat og kommune samt fra privat regi.

Jeg arbejder primært på kognitivt og systemisk metode-grundlag, men afpasser altid hvert behandlingsforløb efter det enkelte menneske og problemstilling.

Jeg har gennem årene specialiseret mig indenfor unge og voksne, hvilket gør, at det er en meget bred vifte af problemstillinger, der behandles på klinikken.

I forhold til unge er der ofte tale om selvværds– og trivselsproblemer, problemstillinger relateret til skole– og uddannelsesforløb, men også problemstillinger i forhold til diverse dysfunktioner/handicaps.

Hos unge og voksne mennesker er der ofte tale om angst, depressions– eller stresstilstande, men også ulykker, alvorlig sygdom, tab– og sorgreaktioner, samspilsproblemer i familien eller i forhold til kollegaer og arbejdsplads.

Parforholdstemaer, herunder kommunikations– eller følelsesmæssige udfordringer, samt problemstillinger mellem forældre og børn har jeg ligeledes bred erfaring med. I mit mangeårige virke som klinisk psykolog har jeg arbejdet med forskellige handicapgrupper og har blandt andet mange års erfaring med blinde– og svagtseende.

Også områder med alvorlig sygdom og kriser hører under mit faglige arbejdsområde, og jeg er ved siden af min praksis ansat som palliationspsykolog primært med kræftpatienter, pårørende og efterladte.

Hvis jeg får en henvendelse, der ligger udenfor mit ekspertiseområde, eller hvis der er for lang ventetid, vil jeg forsøge at hjælpe med at anbefale en anden psykolog.

Den terapeutiske behandling tager udgangspunkt i en dynamisk, kognitiv og systemisk tilgang.

Jeg har gennem årene specialiseret mig indenfor en række områder og har flere års erfaring med:

 • Stress, depression og angst
 • Voksne i krise eller sorg
 • Unge med selvværds- og trivselsproblemer
 • Psykisk -og fysisk handicappede
 • Misbrugsområdet
 • Rådgivning til forældre/pårørende i forhold til børn og unge med særlige udfordringer i livet
 • Supervision og rådgivning af fagpersonale
 • Personlig udvikling og vækst Jeg opdaterer fortløbende mig selv med kurser og faglig sparring. Har du yderligere spørgsmål til priser eller anden information, er du velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende snak, hvor vi sammen kan tale om, hvilken hjælp du har brug for og evt. lave en aftale.
bubble