Priser

Vi er begge autoriserede psykologer og har sammenlagt mere end 40 års erfaring i kommunalt, statsligt og institutionelt regi. I forhold til problemstillinger, der går ud over det rent psykologfaglige, samarbejder vi med relevante konsulenter.

Vi tilbyder flere slags undersøgelser:

Helhedsorienteret psykologisk undersøgelse (Pris kr. 17.595):

Den helhedsorienterede undersøgelse indeholder et fuldt testbatteri inklusive neuropsykologiske og kognitive test samt personlighedstestning:
Undersøgelsen munder ud i en konklusion på baggrund af den af rekvirenten formulerede problemstilling. Typisk i forbindelse med en vurdering af kognitive og personlighedsmæssige begrænsninger og/eller kompetencer, udviklings- og behandlingsmuligheder med mere med henblik på tilknytning til arbejdsmarkedet.

Konklusionen bygger på en sammenligning af den kognitive testning, (om muligt) mindst to personlighedsprøver med to forskellige indgangsvinkler 1), baggrundsoplysninger samt det kliniske indtryk.

Der screenes desuden altid for depression.

Vores erfaring er, at nogle borgeres (dansk)sproglige begrænsninger indimellem er for store til at kunne besvare mere nuancere personlighedsscreeninger, hvorfor kun én personlighedsprøve gennemføres.

Kognitiv/neuropsykologisk undersøgelse (Pris kr. 10.895):

Denne undersøgelse vurderer udelukkende det aktuelle kognitive funktionsniveau. Hvis muligt vurderes det også, om funktionsniveauet er forsænket eller giver et retmæssigt billede af personens (kognitive) kompetencer og begrænsninger. Vi screener i forbindelse med undersøgelsen også for depression.

Vi udreder og diagnosticeret ikke specifikke hjerneskader, men laver gerne neuropsykologiske undersøgelser, hvis formålet er en beskrivelse af kognitivt og alment funktionsniveau – herunder indlæring og hukommelse, barrierer og kompetencer i forhold til arbejdsmarked med mere.

Terapi (Pris kr. 1200):

1 time (55 minutter). Studerende, arbejdsledige, tidligere klienter, klienter med anbefaling og folk på overførselsindkomst har mulighed for rabat.

Personlighedsprofil (Pris kr. 9900):

På baggrund af to personlighedsprøver/screeninger, baggrundsoplysninger samt et klinisk indtryk udformer vi en personlighedsprofil i forhold til den af rekvirenten formulerede problemstilling.

Udeblivelse (undersøgelse):

Rettidigt afbud dagen før er uden beregning. Udeblivelser uden afbud faktureres med to eller tre timer af kr. 1099 afhængigt af omstændighederne. Indimellem må en ekstra undersøgelsesdag gennemføres. Dette faktureres typisk med to til tre timer.

Alle priser på undersøgelser er eksklusiv moms.

bubble