content/ikon_kognitiv.pngTerapi

Når en person henvender sig til os med "ondt i livet" tager vi det meget seriøst. Uanset om problemstillingen er depression, angst, stress, udbrændthed, lavt selvværd, parlivsproblemer, sygdom, fyring, misbrug, tab/dødsfald, krise, eller andet, er det vores mål at møde dig i øjenhøjde. Vi er meget jordnære, og tilpasser vores metoder dig - ikke omvendt - efter behov og problemstilling. Målet er, at du skal føle dig tryg, forstået og fatte tillid til gavn for forløbet.

Vi er selvfølgelig uddannede i forhold til de nævnte problemstillinger, er autorisede, er medlemmer af psykologforeningen, og har samlet over 40 års erfaring som psykologer.

Alle kan henvende sig, og hvis ventetiden er lang, anbefaler vi en anden psykolog eller anden relevant behandling. I forvejen er vi også erfarne med hensyn til at videre visitere for til andre former for behandling (hvis nødvendigt).

Vi har overenskomst med den private sygesikring, men derimod ikke med den offentlige sygesikring. Vi tager mod klienter henvist fra forsikringsselskaber, private sygeforsikringen med mere, og har en række forskellige samarbejdspartnere i forbindelse med dette. Mange af vores klienter er i øvrigt selvbetalere, som ofte vender tilbage. Hvis du er udenfor arbejdsmarkedet, plejer vi at være fleksible med hensyn til rabat.

Du er velkommen hos os - også til at ringe indenfor normal arbejdstid for at høre om et forløb skulle være relevant og attraktivt for dig.

bubble