content/ikon_kognitiv.pngPsykologiske undersøgelser

Vi kalder vores psykologiske undersøgelser for ”helhedsorienterede”, fordi vi integrerer personlighedsmæssige, kognitive og neuropsykologiske testmetoder i forhold til den problemstilling, vi stilles overfor.

Psykologiske undersøgelser rekvireres typisk af jobcentre, institutioner og andre offentlige instanser samt indimellem af private som ønsker en grundig udredning af personlighedsprofil og/eller begavelsesniveau.

I princippet udreder vi psykologisk i forhold til alle relevante problemstillinger. Vores undersøgelser er efterspurgte i forhold til både borgere af etnisk dansk herkomst samt borgere med anden kulturel baggrund.

Vi udreder og diagnosticeret ikke specifikke hjerneskader, men laver gerne neuropsykologiske undersøgelser, hvis formålet er en beskrivelse af kognitivt og alment funktionsniveau – herunder indlæring og hukommelse, barrierer og kompetencer i forhold til arbejdsmarked med mere.

bubble